Welcome To Our Site

Time To Change

Read more

นอกจากฟุตบอลและบาสเกตบอลแล้ว 7m ยังมีผลกีฬาอะไรอีกบ้าง

อีกเรื่องหนึ่งที่คนจำนวนมากอยากที่จะรู้ คือเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาครับเพราะ หลายคนรู้แต่เพียงว่า เว็บ 7m นั้นจะรายงานแต่ผลการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันบาสเ ก็ตบอลเท่านั้นดังนั้นเว็บ จะรายงานผลแต่กีฬาสองประเภทนี้ เท่านั้นใช่หรือ ไม่ซึ่ง เรื่องนี้ ผมเองอยากจะบอกเลยครับว่า ไม่จริงเพราะ เว็บ นั้นมันมีผลการแข่งขันกีฬาอื่นด้วยครับหากเพียงแต่ว่า กาสองปะเภทนี้ มีแข่งบ่อยเลยมีมากที่สุดเท่านั้นเองครับผม